Binnen de sector Zorg en Welzijn heb ik veel opdrachtgevers. Vanaf 2010 is MST één van mijn opdrachtgevers. Zij hebben mij de afgelopen jaren ingehuurd onder meer als interim ondersteuner van de Raad van Bestuur, notulist voor de medisch specialisten in dienstverband (VMSD). Sinds 2015 ondersteun in de ALV van de coöperatie Chirurgen (Chirco) en sinds 2022 de gefuseerde maatschap Chirugie (ZGT/MST/SXB). Voor de coöperatie Anesthesiologen (Anesticon/ZGT) ben ik al jaren de ambtelijk maatschapssecretaris.

Momenteel heb ik een interim opdracht bij de Baalderborg Groep, waar ik onder meer advies geef over de nieuw in te richten secretariaten. 

Bij de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WGV) heb ik een interessante, lange interim opdracht als bestuurssecretaris vervuld. Binnen deze klus heb ik onder meer het 25 jarig jubileumcongres en een groepsreis naar het buitenland georganiseerd. Ook maakte ik onderdeel uit van het Corona Crisisteam en was ik projectleider van diverse projecten relateerd aan werkprocessen. Daarnaast was ik nauw betrokken bij de overgang naar het nieuwe bestuursmodel van WGV. 

Ook Woon-zorgcentrum Herfstzon  is een waardevolle opdrachtgever, sinds 2017 ondersteun ik als freelance bestuurssecretaris de Raad van Toezicht.

Bij Aveleijn en Humanitas onder Dak/Kadera ben ik benoemd tot secretaris van de klachtencommissie en IBC.

Ook notuleer ik sinds jaren de remuneratiecommissie binnen Aveleijn.

Opdrachtgevers in
zorg en welzijn
zij gingen jou voor!

 • Accare (RvB)
 • Anesticon ZGT
 • Aveleijn (Remuneratie- en klachtencommissie)
 • Baalderborg Groep
 • ChirCON - MST &  ZGT
 • Frion (RvB)
 • Humanitas Onder Dak
 • Isala (Commissies Ad Hoc)
 • IJsselheem
 • Kadera
 • Karakter
 • MST (RvB)
 • MST (Kwaliteit & Veiligheid)
 • Salut Welzijn (RvT)
 • Tactus
 • Trias Jeugdhulp
 • Twents Medisch Coöperatief
 • VMSD MST - bestuur
 • WGV Zorg en Welzijn (RvB)
 • Woon & Zorg Herfstzon (RvT)
 • Zorgaccent
icon

"Professioneel, afspraak is afspraak, recht door zee maar met respect voor ieders mening! Daar kun je met een gerust hart werk aan overlaten!"

Hans Hokke/ manager bedrijfsvoering WGV Zorg en Welzijn


Uitstekende vakvrouw voor wie geen klus te ingewikkeld is. Goede secretaris voor de Raad van Toezicht

Angelique Lamme / Directeur-Bestuurder Herfstzon in Goor


"Accuraat, efficiënt, betrokken en persoonlijk. Zij tilt onze organisatie naar een hoger plan. Topvrouw."

Ellen Backus / Bestuur Anesticon, anesthesioloog