De Raad van Commissarissen en de bestuurder van Wonen Delden ondersteun ik al jaren als ambtelijk (bestuurs)secretaris.  

Sinds 2019 ondersteun ik ook de bestuurder én de Raad van Commissarissen van Woningstichting Tubbergen. Samen met de bestuurder bereid ik de vergaderingen voor en notuleer deze. Waar noodzakelijk houd ik de vinger aan de pols met betrekking tot het uitvoeren van acties.  

In de commerciële tak van de woningbouw heb ik ervaring opgedaan bij EVE Architecten en LKSVDD als managementondersteuner.
Daarbij kun je denken aan werkzaamheden in de rol van agendaplanner, gastvrouw, organisator van evenementen, meedenker in de breedtste zin van het woord, netwerker, archivaris en vraagbaak voor collega's. 

Opdrachtgevers in de woningbouw
zij gingen jou voor!

 

  • Wonen Delden (RvC)
  • Woningstichting Tubbergen  (RvC)
  • WBO Wonen (RvC)
  • Domijn
  • Ons Huis
  • Welbions
  • Woongroep Twente
  • Woon Friesland
  • LKSVDD Architecten
  • EVE Architecten